ജിമ്മി ജോൺ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Marketing
Occupation Admin Asst
Location കണ്ണൂർ, കേരളം, India
Introduction കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പെരുമ്പടവ് എന്ന കൊച്ചുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന്, കൊച്ചിയിലും മുംബൈയിലും പൂനയിലുമൊക്കെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് തൽക്കാലം സൌദിയിലെ ജിദ്ദയിൽ, ചെങ്കടൽ തീരത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നു...
Interests Movies, Journey, Music....