Esbjörn Jorsäter

My blogs

About me

Industry Arts
Occupation Tecknare
Location Stockholm, Sweden
Introduction Mitt namn är Esbjörn, och jag skriver och illustrerar böcker om teckning och bildberättande. Jobbar även med att hålla föreläsningar och genomföra teckningsprojekt på bibliotek, företag och skolor i Sverige, Finland, Island, Grönland, Vitryssland, Kosovo och Ukraina.
Interests Teckning, serier, mytologi