Jaap van Vliet

My blogs

About me

Gender Male
Location Netherlands
Introduction Mijn naam is Jaap van Vliet. Sinds 2001 werk ik bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering als beleidsadviseur. In 1979 begon ik mijn werkzaamheden in de forensisch psychiatrische sector, eerst als afdelingshoofd in de Dr. S. van Mesdagkliniek in Groningen en later als bureauhoofd Sociaal Psychiatrisch Werk bij de reclassering in Arnhem. In 1997 ben ik als zelfstandig adviseur en onderzoeker aan de slag gegaan. In die periode was ik onder meer betrokken bij de totstandkoming van Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel in Venray. Ook verrichtte ik een aantal onderzoeken voor het ministerie van Justitie, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) en het ministerie van VWS. In 2006 ben ik gepromoveerd op het proefschrift: De tbs in zijn maatschappelijke context. De relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg. Nu doe ik binnen het lectoraat onderzoek in de programmalijn Continuïteit. Ook ben ik redactielid van het tijdschrift voor de strafrechtspleging Proces en publiceer ik regelmatig over onderwerpen op het grensvlak van justitie en zorg.
Interests Advies en management: Forensische psychiatrie. Reclassering en jeugdzorg. Hulpverlening en zorg na detentie of Tbs (met en zonder dwang). Consultancy and management: Forensic psychiatry. Rehabilitation and youth care. Care after detention or Tbs* (with and without obligation). *Tbs = detention under a hospital order