അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ വട്ടപ്പൊയിൽ

My blogs

About me

Gender MALE
Location Jeddah, K S A
Introduction എന്നെ കുറിച്ച് ഞാന്‍ എന്ത് പറയാന്‍ ! ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാന്‍ പാടുപെടുന്ന ഒരു പാവം പ്രവാസി