Kent DO

My blogs

About me

Gender Male
Occupation Senior Quantitative Analyst, Data Scientist
Location Hanoi, Vietnam
Introduction Nghiên cứu, Xây dựng và Ứng dụng các mô hình Toán, Định lượng, Xác suất Thống kê trên Thị trường chứng khoán và Tài chính.
Interests Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán