வல்வை சகாறா

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location Toronto, Canada
Introduction உள்ளங்காலடியில் உன்மேனி உரசும் சுகம் என் காயச் சிலிர்ப்பினிலே கவி எழுதத் தூண்டிலிடும்
Interests இயற்கையின் வனப்பில் என்னைத் தொலைப்பது, பிஞ்சு மழலையின் புன்னகையை இரசிப்பது