കൊമ്പന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Saudi Arabia
Introduction അനുഭവം വിദ്യയായി കൂടെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍ ,അതിലുപരി സുന്ദരനും സുമുഖനും ആണെന്ന് ഞാന്‍ മാത്രം പറയുന്നു . വായില്‍ തോന്നുന്നത് കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആണ് എന്റെ ബ്ലോഗ്‌ . എന്‍റെ വമ്പത്തരം നിങ്ങള്‍ സഹിച്ചേ പറ്റൂ .. സഹന ഹൃദയരേ കയറി എന്‍റെ വമ്പത്തരം കണ്ടറിഞ്ഞു അയിപ്രായം എയുതിക്കൊളിം എങ്കിലല്ലേ ഞമ്മക്ക് ബീണ്ടും വമ്പു കാട്ടി ബോറടിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു ഇന്ട്രെസ്റ്റ് ഇണ്ടാകൂ ...