പ്രബിൻ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Marketing
Occupation store keeper
Location sharjha, kerala, India
Introduction “ ശ്വസിക്കുന്ന വായു , കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മള്‍ അനുഭവിക്കന്ന മണ്ണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാര്‍ നമ്മള്‍ക്കായി കരുതി വെച്ചതല്ല . നമ്മളുടെ പേരകുട്ടികളില്‍ നിന്ന് നമ്മള്‍ കടം കൊണ്ടതാണ് . കടം കൊണ്ട വസ്തുക്കള്‍ തിരിച്ച് കൊടുക്കാനായി ഞങ്ങള്‍ പ്രവാസികള്‍ ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് ഈ മണലാരണ്യത്തില്‍ ഹോമിച്ച് തീര്‍ക്കാം . എങ്കിലും ഞങ്ങളുടേ മലയാള മനസിനെ മലയാള മണ്ണിനെയും മാനഭംഗപ്പെടുത്തരുത് “
Interests യാത്രകള്‍........കൂട്ടം.......
Favorite Movies അമരം
Favorite Music എ ആര്‍ റഹ്മാന്‍
Favorite Books മുന്‍പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികള്‍