လူခါး

My blogs

About me

Gender Male
Location Myanmar (Burma)
Introduction အဖ ဦးစုုုိးဆင့္ အမိေဒၚျမအုန္း ။မေကြးတုိင္း၊ ျမဳိ ့သစ္ျမဳိ ့နယ္၊ အုိင္တုိဇာတိ ။ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ (မေလးရွား) တြင္ ေဖာ္ျပခံရေသာ ဂ်ဳိဟုိးေဆာင္ စာမူ(ကဗ်ာ) သည္ ပထမဆုံးပုံနွိပ္စာမူျဖစ္။ ၂၀၁၁ ၊ စက္တင္ဘာ မေဟသီ မဂၢဇင္းပါ လူသြားလမ္း ဝတၳဳတုိ သည္ ျပည္တြင္းတြင္ပထမဆုံး ေဖာ္ျပခံရေသာ စာမူျဖစ္ ။ရယ္စရာ မဂၢဇင္း ၊ ျပဳံးစရာ မဂၢဇင္း ၊ ဖူးငုံ( teen) မဂၢဇင္း၊ ေရႊအျမဳေတ ၊ ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ၊ စာပြင့္လႊာ ၊ အျပင္စီး တုိ ့တြင္ စာမူ မ်ား ေဖာ္ျပခံရျပီး ျဖစ္ ။