Filozof_i_A

My blogs

About me

Introduction "Dzięki zadziwieniu się pierwsi myśliciele zaczęli filozofować. Dziwiły ich początkowo zjawiska spotykane codziennie, a potem inne zjawiska, takie jak powstanie wszechświata. A kto się dziwi, poznaje swoją niewiedzę i zaczyna filozofować, aby coś poznać". Arystoteles, Metafizyka