DRAG

My blogs

About me

Location Parets del Vallès, Barcelona, Spain
Introduction Som una associació dedicada a la preservació, l’educació ambiental i la divulgació de la fauna i flora local de Gallecs i el Vallès. També contribuïm al coneixement del medi a través d’estudis de seguiment de la fauna i la flora. Vam néixer amb un interès especial en els rèptils i amfibis, bioindicadors força determinants per establir l’estat general de salut dels diferents ecosistemes on viuen, però a l’actualitat s’ha incorporat una secció d’ornitologia i botànica, i estem interessats en qualsevol grup faunístic (mamífers, invertebrats, etc.). http://www.dragnatura.org