၀ဿန်ဦး

My blogs

About me

Gender Male
Location NayPyiTaw, Myanmar (Burma)
Introduction သံသရာ ခရီးသည် တစ်ဦးပါ