Odd Bjarne Ellefsen

My blogs

About me

Gender Male
Industry Religion
Occupation Missionary
Location Hannan, Osaka, Japan
Introduction Jeg er misjonær i Japan for Det Norske Misjonsselskap. Arbeidet består av utadrettet virksomhet i Hannan by, med særlig ansvar i Nankai menighet, som ligger i utkanten av Osaka fylke. I tillegg arbeider jeg i Senboku og Izumisano menigheter, med ansvar for å tilrettelegge for samarbeid mellom de tre menighetene. Tidligere har jeg arbeidet i Tezukayama menighet, som ligger midt i Osaka by.