Stefan

My blogs

About me

Gender MALE
Location Lilla huset vid mälaren, zon 2-3, Sweden
Introduction I komposten samlas det som av jord är kommet och åter jord skall varda, det som är dött och förbrukat bryts ner och ger näring till nytt liv. Detta är själva essensen till allt liv på jorden, och borde vara ett självklart tankesätt att leva efter. Trädgården frodas och växer därför att fjolårets löv, kvistar och stjälkar nu har återgått till näringsrik mull. Om en art på jorden tar för sig och förbrukar alla resurser utan att ge tillbaks kommer den näringsrika mull som en gång fans att ta slut. Om en art på jorden lämnar ifrån sej avfall som inte kan brytas ner, kommer processen med att ge nytt liv inte längre att fungera. Själva essensen till allt liv tunnas ut ju mer denna art tar för sig…