ზვიად მურადაშვილი

My blogs

About me

Location Georgia
Introduction ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის უფროსი