ႏွင္းသဇင္

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Student
Location tokyo, Japan
Links Wishlist
Introduction ဘဘသင္ေပးထားတဲ့ ပညာနဲ႔အားရင္ ကြန္ပ်ဳတာကို ေလွ်ာက္ကလိတယ္ အႏုပညာကိုေလးစားတယ္ စာေရးဆရာမႀကီးျဖစ္ခ်င္ျပီး စာအုပ္ေတြ႔ရင္ သဲႀကီးမဲႀကီးဖတ္တတ္တယ္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဂစ္တာေလးေတာင္ တီးေနခ်င္လိုက္တဲ့ သူဟာကၽြန္မပါ
Favorite Movies HOME ALONE/ SPIDER-MAN123