ဗီလိန္

My blogs

About me

Gender MALE
Location Singapore, Singapore, Singapore
Introduction ဗီလိန္ဆိုတာ ဟီးရုိးတစ္ေယာက္ အတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးသူ တစ္ေယာက္ပါပဲ။ သင္ဒုကၡေရာက္စဥ္ တြဲျပီးထူခဲ့တဲ့ မိတ္ေဆြေတြကို သတိရသလို။ သင့္ကို အျမင့္ေရာက္ေအာင္ မခံခ်င္စိတ္နဲ႔ ျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ေပးခဲ့တဲ့ သင့္ရန္သူကိုလည္း ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါ...တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္က ငယ္ငယ္ကတည္းက ဗီလိန္ဆိုသိပ္ၾကိဳက္......အဲ့လိုမ်ိဳး ဂြတီးဂြက်ဗ်။