Bắc Phong

My blogs

About me

Introduction Tôi sống ở Canada. Hiện là quản thủ thư viện Sáng Tạo. Sách xuất bản: Chính Ca (nxb Đông Tiến; 1986, 1991)
Interests Đọc, viết, nghe nhạc, xem phim, đi bộ...
Favorite Movies Phim gia đình, tình cảm, khôi hài
Favorite Music Nhạc Việt
Favorite Books Sách thiền