Иван Митев

My blogs

About me

Gender Male
Industry Science
Occupation Икономист
Location Стара Загора, Стара Загора, Bulgaria
Introduction Е-mail: mitev@ivanmitev.com Роден съм през 1957 г. в град Стара Загора, Република България. Образование – магистър, Икономически университет Варна. Допълнителни квалификации по "Социология", "Стопанско управление" и "Съдебно-счетоводни експертизи". Изследвам важно обстоятелство за обществения икономически растеж. Резултатите са публикувани. Изяснено е, държавна финансова грешка подсигурява за възникване на щети. Разкрита е разпространена в света държавна неправилност да няма всеобщ метод за преодоляване на щети от предоставяне за временно ползване на официална валута. Тази държавна грешка е водещият причинител на сегашни актуални щети. Предлагам да се осъществява всеобщ метод за преодоляване на щети от предоставяне за временно ползване на официална валута. Промяната е база за устойчив национален просперитет.
Interests Знания за златни и незлатни пари, парични системи, незавършена реформа за прилагане на незлатни пари, над 300 години световна държавна грешка, икономика, управление, финанси, дългови кризи, защита срещу щети, подобрено управление на парична система, подобряван държавен бюджет.
Favorite Movies Възходът на парите.
Favorite Books Световната грешка, Факторът за кризи дългов рак, ПАРИТЕ не са ЗЛАТО - книга първа ЗАКОНЪТ.