NvaCreator

My blogs

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation स्टुडेन्ट
Location कान्डपशरा, वङ्गाल, India
Introduction आपको हमारे व्लग पर हिन्दी काहानी, फेक्ट, मन्त्र साधना अर कुछ मेहेत्वपूर्ण जानकारि प्रोवाइड करते हे। हमारे व्लग पर भिजिट किजिये अर हमको फेलो किजिये।
Interests पुरान की जानकारि, वेद पडना, रोचक जानकारि को जानना, दोस्त के साथ घुमने जाना, इत्यादि
Favorite Movies आदिपुरुष, विजनेसमेन, हलियुड फिल्म, आर आर आर, वाहुवलि भुतो कि फल्म सूर्या दा सोलजर, अर भि वहुत सारे फिल्म।
Favorite Music भजन, कृर्तन, महामृत्युञ्चय मन्त्र, गायत्रि मन्त्र इत्यादि
Favorite Books भागवत गीता, पुरान, वेद, उपनिषद इत्यादि