ರೂಪಾ ಶ್ರೀ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Occupation ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಓದೋದು
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಈ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿರೋ optimistಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬಳು... ನೆನ್ನೆ ನಾಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಯಾಗಿ ಓದುತ್ತಾ ಗೀಚುತ್ತಾ ಇರೋ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ...
Interests ಪುಸ್ತಕ (and) ಪ್ರೀತಿ!!!!!