బ్లాగాగ్ని

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Location పునహా నగరం, మహారాష్ట్ర, India
Interests తోటపని మరియు పుస్తకాలు చదవటం.
Favorite Movies ఆ నలుగురు, లగేరహో మున్నాభాయ్, ఇంకా చాలా ...
Favorite Music మంచి సాహితీ విలువలున్న, అర్థంపర్థం లేని అరుపులు/శబ్దాలు లేని, రాగయుక్తమైన సంగీతం ఏదైనా సరే.