நிரஞ்சனா

About me

Gender Female
Industry Arts
Occupation Artist
Location Chennai, Tamizh Naud, India
Introduction சொல்லிக்கற அளவுக்கு எதுவும் இன்னும் பண்ணலிங்க.
Interests புத்தகம், இசை, சினிமா, மழை!
Favorite Movies எதச் சொல்ல... எதை விட..!
Favorite Music இன்னிக்கும் இனிக்கும் MSV
Favorite Books லிஸ்ட் போட இந்த இடம் பத்தாது!