கைப்புள்ள

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Consulting
Occupation SAP Consultant
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction மோகன் ராஜ். சில நேரங்களில் 'உதார்' விடும் கைப்புள்ள, சில நேரங்களில் எடுப்பார் கைப்புள்ள.எல்லா நேரங்களிலும் எல்லோருக்கும் எல்லாமுமாக இருக்க உண்மையில் முடியுமா என்ற ஐயத்தில் வாழும் கனவுலகக் குழப்பவாதி.
Favorite Music என்றும் இளையராஜா

You've just inherited a manufacturing plant that specializes in plastics. What are you going to make?

ஒன்னியும் செய்ய மாட்டேன். கம்முனு இருப்பேன்.