★သခင္မ်ဳိးေဟ့ဒုိ႔ျမန္မာ★

My blogs

About me

Introduction ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ ေျပာတတ္ပါတယ္။ ေျပာတဲ့စကားတုိင္းကုိလည္း မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရဲတယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက အညာေျမမွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ဗမာတုိင္းရင္းသား ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးအစစ္ေတြပါ။