DROGA IKONY

My blogs

About me

Location Warszawa, Poland
Introduction jest środowiskiem twórców skupionych na sztuce ikonopisarskiej, czerpiących z dawnych tradycji warsztatowych i respektujących duchowe wartości ikony. Grupa powstała jako inicjatywa formacyjno-artystyczna, pod kierownictwem o.Jacka Wróbla SJ, rozwijana od 2001 r. przy jezuickich ośrodkach duszpasterskich w Warszawie. Obecnie, przy Parafii św. Szczepana na Mokotowie, prowadzi pracownię zrzeszającą twórców z całej Polski. Jej działalność skupia się na organizowaniu warsztatów ikonopisania i pokrewnych im zajęć z rzemiosła artystycznego, a także na organizacji spotkań służących popularyzacji ikony czerpiącej z chrześcijańskiej tradycji Wschodu i Zachodu. Od 2009 roku przy współpracy Szkoły Drzewnej w Garbatce-Letnisku pracownia współtworzy program "Twórcze lato w Garbatce", w ramach którego organizuje plenerowe warsztaty ikonopisania i snycerki. Jest to propozycja twórczego wypoczynku dla wszystkich poszukujących głębszych wartości duchowych. W latach 2011-2012 Droga Ikony była współorganizatorem II. i III. edycji Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisania w Nowicy. W roku 2011, wraz z Konsulatem Generalnym RP w Łucku, współorganizowała Międzynarodowy Plener Ikonopisów na Wołyniu.