Rob Visser

My blogs

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation journalist/adviseur
Location Rotterdam, ZH, Netherlands
Introduction Ik wil organisaties in staat stellen een robuuste vertrouwensband met hun stakeholders op te bouwen door het geven van informatie die zinvol en interessant is. Ik vind het boeiend als organisaties erin slagen de goodwill te winnen en behouden van stakeholders als medewerkers, klanten, concurrenten, leveranciers, ambtenaren, journalisten en anderen. Ik zie dat organisaties en individuen vaak keuzes maken die schadelijk zijn voor anderen en op de lange termijn ook voor henzelf. De paradox die ik daarbij vaak meen te zien is dat hoe meer we onszelf beschaafd noemen, hoe meer we de dierlijke kant van ons gedrag miskennen en hoe meer we ons richten op het vernietigen van de planten- en dierenwereld. Een wereld waar we ook nog eens van afhankelijk zijn om te overleven.
Interests sociologie, psychologie, natuurbeleving, politiek, respectvolle communicatie
Favorite Movies Manhattan van Woody Allen, Rabbi Jacob van Louis de Funès, Rat race van John Cleese