dhiamso

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Education
Location Raub,, Pahang, Malaysia
Introduction akuorangbujangdarah&jiwabergeloraakuorangbiasaxlarimelakukandosaakumohonmaafkepadamanusiayangkusakitihatinyaakubutuhuntukberubahterimalahakuseadanya^^
Interests usahaatasimandanamal, nasyid
Favorite Movies sangpencerah
Favorite Music nasyid
Favorite Books Al-Quran

siapa aku,dari mana aku diciptakan,untuk apa aku diciptakan?