Anarheologija

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Serbia
Introduction Protekli vek potvrdio je arheologiju kao izrazito istraživačku nauku, koja modernoj civilizaciji nudi odgovore na osnovna pitanja o ljudskom poreklu i smislu istorije. Istovremeno, ozbiljni zaokret u osnovnoj istraživačkoj metodi pred kraj veka poprilično je udaljio arheologiju od izvorne ideje - razumevanja života ljudskih zajednica u prošlosti. Najčešća primedba koja se upućuje našoj arheologiji jeste neatraktivnost prezentovanja rezultata, čak i kada su oni vanredno značajni i zanimljivi. ANARHEOLOGIJA je ozbiljan pokušaj da se to promeni.