വി.കെ. നിസാര്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation അധ്യാപകന്‍, മാസ്റ്റര്‍ ട്രൈനര്‍-ഐടി@സ്കൂള്‍
Location അഴീക്കോട്, കേരളം, India
Introduction Master Trainer it@school Ernakulam (ഗണിതാധ്യാപകന്‍ എച്ച്.ഐ.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് എറണാകുളം ജില്ല)
Interests FREE SOFTWARE, Music, Journalism, Drawing