ගිමන් නිවන්නා

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location Sri Lanka
Introduction අපි ජීවිත ගමනේ මෙතෙක් දුර ඇවිද ආවෙමු. තව කොතෙක් දුර ඇවිද යාමට ඇත්දැයි නොදන්නෙමු. ඉතිං ඒ ගමනේදී මට මෙන්ම ඔබටත් වෙහෙසක් දැනෙනවා ඇති. එක්ව ඇවිදිමු, වෙහෙස බෙදා ගමු!
Favorite Movies A Beautiful mind, My sisters' keeper, The pianist, Avatar, Gngster, 3 idiots, tare sameen pal
Favorite Books She, The english patient, Ana karenina, ගොළු හදවත, සඳ වියරුව