സാബിര്‍ കോട്ടപ്പുറം

My blogs

About me

Gender Male
Industry Accounting
Location kottappuram,nileshwar, kasaragod, kerala, India
Introduction സാബിര്‍ . കാസര്‍ഗോട് ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറത്ത് താമസം . ഇപ്പോള്‍ യു എ ഇ യില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു . കൂടുതല്‍ പറയാനോ അറിയിക്കാനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരന്‍ . ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എഴുതുന്നു .
Interests വായന, എഴുത്ത്‌, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഇടപെടലുകള്‍