அந்நியன் 2

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Law
Location India
Introduction யாருக்கும் எந்தக் கெடுதலும் செய்யக் கூடாது என்பது எனது வழி,அதுக்கு மேலே சொல்லுவதற்கு ஒன்னும் இல்லை நானும் உங்களைப் போல ஒரு சாதாரண மனுசன்தான்.
Interests ஏழைகள் பணக்காரர்களாக மாறனும்
Favorite Movies அந்நியன்
Favorite Music தீயவர்களின் மரண ஓலம்