ഉസ്മാൻ ഇരുമ്പുഴി

My blogs

About me

Gender Male
Location ഇരുമ്പുഴി, ജിദ്ദ, സൌദി അറേബ്യ
Introduction സൌദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയില്‍ 25 കൊല്ലമായി പ്രവാസിയായി ജീവിക്കുന്നു. സ്വദേശം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇരുമ്പുഴി.