கரூர்பூபகீதன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Introduction நான் சாதா "ரண "மாணவன் தான் ஆனால் சாதிக்க (ற்க) நினைப்பவன்!
Interests படிப்பது அதன் தாக்கத்தினால் எழுதுவது!!
Favorite Movies கதை உள்ள சினிமா
Favorite Music முதல்தரம் கேட்டவுடன் பிடிக்கும் பாடல்கள்!!
Favorite Books அச்சடித்த அனைத்தும்