අකීකරු හිත

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Introduction මම ගැන කීවොත්, අහස උසට හීන මාළිගා හදපු..ඒ හීන මාළිගා බිදිලා යනවා මේ ඇස් දෙකෙන්ම දැකපු කෙනෙක්.. බිදුනු මාළිගාවේ නටඹුන් අතර නැති වුන ජිවිතේ හොය හොයා සක්මන් කරන්නියකි මම
Interests හීන දකින්න
Favorite Movies black
Favorite Music nadika guruge, kasun
Favorite Books කුවන්නා