കൃഷ്ണഭദ്ര

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Occupation ഇദ്ദന്നെ! ഹൈ!! ഇത് തന്നെന്ന്
Location കോട്ടയം, കേരളം, India
Introduction അന്വേഷണം നടക്കുന്നു.
Interests വയിക്കുക, സംഗീതം കേള്‍ക്കുക, പടാന്‍ ശ്രമിക്കുക
Favorite Movies ദ ഗോഡ് മസ്ബീ ക്രേസി, നാന്‍ കടവുള്‍, ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ്, നിര്‍മാല്യം, പുണ്യം, കമലദളം, കിരീടം
Favorite Music ഭജന്‍സ്, ക്ലസിക്കല്‍
Favorite Books എം.കെ.രാമചന്ദ്രന്‍ എഴുതിയ മൂന്നു പുസ്തകം പിന്നെ ഒരു യൊഗിയുടെ അത്മകഥ(പരമഹംസ യോഗാനന്ദന്‍) വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സര്‍വസ്വം(4, 6), രാജയോഗം രമണാമ്രുതം (വിവ:സരസ്വതി വാര്യര്‍) അറിഞ്ഞതില്‍ നിന്നുള്ള മോചനം -(ജിത്തു ക്രിഷ്ണമൂര്‍ത്തി) വേദാര്‍ദ്ധവിചാരം(വി.കെ.നാരായണ ഭട്ടതിരി) മരണം മുതല്‍ പുനര്‍ജ്ജന്മം വരെ (കെ.എം.ബി) നവധാഭക്തി (സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി) ഹിമവാണ്ടെ മുകള്‍ത്തട്ടില്‍ (രാജന്‍ കക്കാടന്‍) ശിവസംഹിത (പണ്ഡിതരത്നം എ ശങ്കരശര്‍മ്മ)