Αγκάθι

My blogs

About me

Industry Chemicals
Location Greece
Introduction To Αγκάθι ειναι μία αυτόνομη, αντι-ιεραρχική πολιτική ομάδα ατόμων απο διαφορετικές αφετηρίες αλλά με σιγούρα κοινότοπους προορισμούς... Βασική αρχή αυτής της ομάδας για τη συνύπαρξη και συνδιαμόρφωση απόψεων είναι ο σεβάσμος προς το "διαφορετικό", κάπου έκει αρχίζουν όλα...