മറുനാടന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location ബാംഗളൂര്‍, കര്‍ണാടകം, India
Introduction ഒരു പാവം പ്രോജെക്റ്റ് മാനേജര്‍. പ്രോജെക്റ്റുകള്‍ ആള്‍ക്കാരെ വെച്ചു ചെയ്യിച്ചും, കബനിയിലെ ഏമാന്‍മ്മാരെയും അവരുടെ പിണിയാളുകളെയും തെറി വിളിച്ചും കാലം കഴിക്കുന്നു.