Tarjei Leistad

My blogs

About me

Location Trondheim
Introduction Jeg er utdannet barne og ungdomsarbeider, og har fra 1998 til 2007 arbeidet på heltid i SFO og barnehage. Er for tiden organisasjonsekretær i Fagforbundet Sør-Trøndelag. Har tidligere vært aktiv i ungdomsorganiseringa i nevnte forbund både på lokalt og sentralt plan. Engasjert i å få til et godt arbeidsliv med plass til alle.