ಸುಧೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Business Services
Occupation BPO
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ…
Interests ಓದು, ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು.
Favorite Movies ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ, ಅಮೇರಿಕಾ ಅಮೇರಿಕಾ, ದ್ವೀಪ....
Favorite Music ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೇನಿದೆ....ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವ ಗೀತೆಗಳು.
Favorite Books ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಹ೦ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅ೦ದ್ರೆ ನ೦ಗಿಷ್ಟ...