Luật sư Minh

My blogs

About me

Gender Male
Industry Law
Occupation Lawyer
Location Phước Long, Bình Phước, Vietnam
Introduction Luật sư Phí Ngọc Minh hiện đang làm việc tại VPLS Vinh và Tình, tỉnh Bình Phước
Interests Thích chia sẻ