புதிய ஜனநாயகப் புரட்சி ஓங்குக!

My blogs

About me

Introduction இத்தளத்தில் மக்கள் கலை இலக்கியக் கழகம், விவசாயிகள் விடுதலை முன்னணி, புரட்சிகர மாணவர்-இளைஞர் முன்னணி, புதிய ஜனநாயகத் தொழிலாளர் முன்னணி ஆகிய புரட்சிகர அமைப்புகளின் போராட்டங்கள் குறித்த செய்திகள் தொகுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இத்தளம் மேற்கண்ட அமைப்புகளின் அதிகாரபூர்வ தளம் அல்ல.