දිලීප

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Sri Lanka
Introduction මම දිලීප මම නම් තවම ඉගෙනිමේ කටයුටුවල නිරත වෙනවා.ඉතින් ඔය අතරේ දවසක් හිතුනාමට හිතුනා මූනු පොතේ කාලේ කනවට,වඩා කාටත් වැදගත් දෙයක් කෙරුවොත් හොදයි කියල. ඉතින් ඒක නිසා මම තිරනය කලා මූනු පොතට යොදවන කාලය බ්ලොග් එකක් තුලින් කාටත් වැදගත් වන විදියට යොදවන්න , ඉතින් මේක තමයි මගෙ බ්ලොග් එක.මම මගේ බ්ලොග් එකන් මම මට ලැබෙන දැනුම,අත්දැකිම් සියල්ල,සියලු දෙනා එක්ක බෙදාගන්න කැමති. ඉතින් ඔයලත් එකතුවෙලා මට මගේ බ්ලොග් එක කරගෙන යන්න සහයොගය comment එකකින් හරි ලබා දිලා මාව දිරිමත් කරන්න.මාගැන වැඩිවිස්තර සදහා මුනු පොතෙන් මාව add කරන්න.