นาย อุดม เรืองไพสิฐพร (ตั๊ก)

My blogs

About me

Introduction จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัย ศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และศิลปไทย ประวัติการทำงาน: บจก.Imagimax ในตำแหน่ง 3d Artist บจก.กันตนา แอนนิเมชั่น ในตำแหน่ง SLR (shading lighting and rendering) บจก.CKA เชียงใหม่ ในตำแหน่ง 3d Artist มีความสามารถในการ ปั้น 3dmodel,paint texture และlighting เป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็น freelance งานโฆษณาและสร้างสรรค์ ผลงานส่วนตัวเป็นหลัก