Landslaget

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Landslaget for lokalhistorie (LLH) er hovedorganisasjon for historielagsbevegelsen, som er landets største kulturvernbevegelse. Omtrent 400 historielag er medlemmer i LLH, disse lagene har til sammen ca. 80 000 registrerte medlemmer. Landslagets viktigste oppgave er å være et bindeledd mellom historielagene i Norge. Samtidig skal Landslaget arbeide for kontakt mellom myndighetene og det frivillige kulturvernarbeidet, dessuten motivere og stimulere historielagsbevegelsen til frivillig innsats og øke kompetansen i de enkelte lag.