ഷനീബ് മൂഴിക്കല്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Construction
Location Tirurangadi, malappuram - kerala, India
Introduction എന്റെ സ്വദേശം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാലത്തിങ്ങല്‍ എന്ന കൊച്ചു ദേശം . തിരുരങ്ങാടി - പരപ്പനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശം.