Zumi Media

My blogs

About me

Industry Arts
Occupation Zumi Media - Lab in phóng ảnh khổ lớn
Location Hà Nội, Hà Nội, Vietnam
Links Audio Clip, Wishlist
Introduction Zumi Prolab, Lab in phóng ảnh khổ lớn công nghệ mới ko phai màu, Sản xuất Tranh Ảnh, album Photobook, Sách ảnh, Quay Phim sự kiện, TVC quảng cáo, trực thuộc Công ty truyền thông Thabidu since 1992 in Thanh Hoa & Hanoi
Interests Zumi Prolab, Lab in phóng ảnh khổ lớn công nghệ mới ko phai màu, Sản xuất Tranh Ảnh, album Photobook, Sách ảnh, Quay Phim sự kiện, TVC quảng cáo, trực thuộc Công ty truyền thông Thabidu since 1992 in Thanh Hoa & Hanoi