โปรแกรมประมวลผลคำ

My blogs

About me

Introduction นายอานนท์ อุ้นวุ้น นักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก