ngọc chiến pearl homestay

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Công chức nhà nước
Location Mường La, Vui lòng chọn, Vietnam
Introduction Yêu khám phá thiên nhiên và các nét văn hóa độc đáo các dân tộc trong và ngoài nước Việt Nam
Interests Ngao du, trải nghiệm, nghiên cứu, giảng dạy...
Favorite Movies Khoa học viễn tươgnr
Favorite Music Nhạc Trịnh, nhạc trữ tình
Favorite Books Ngôn ngữ, giới thiệu về văn hóa, thiên nhiên, vùng miền...